Uvdalsrosa
 
 Uvdalsrosa

Lue strikket i ull
Duker - Løper
Pyntehåndkle
Gardiner
 
Åpningstider
 
Mandag - Torsdag
10.00 - 17.00
Fredag 10.00 - 21.00
 Lørdag 10.00 - 15.00 
 
 
Uvdal stavkirke
22. april 2004

 - ligger på Nore og Uvdal bygdetun - på den tidligere prestegården i Uvdal med flott utsikt over dalen.
I sommersesongen er det salgsutstilling med lokale håndverkere i skolestua på tunet. Av de opprinnelige husene er det kun prestegårdsburet og skolestua som står igjen, mens de andre bygningene er flyttet fra forskjellige steder i kommunen. Tunet består foreløpig av 13 bygninger med et gårdstun og ei seter. I tillegg til husene finnes det redskaper og annet utstyr for arbeid ute og inne.

Er av Numedal-typen, med skip og midtmast. Kirken er sannsynligvis bygd oppå en tidligere stavkirke som har forfalt. Uvdal ble ombygd til korskirke i 1723. Portalene, halvmaskene over korbuen og vestgalleriets utskjæringer er middelalderske. Renessansedekoren er fra 1600-tallet, og rokokko-ornamentene fra 1700-tallet. Til interiøret hører bl.a. et romansk krusifiks og en døpefont av tre.

Da Uvdal stavkirke stod ferdig på slutten av 1100-tallet hadde den et skip som var ca. 5 meter bredt og 6 meter langt. Dette skipet er det eneste bevarte bygningsledd av den opprinnelige kirken. Det er rimelig å tro at kirkeskipets utvidelse mot vest har funnet sted en gang før 1350, da svartedauden herjet landet. Rundt 1760 ble kirken bordkledd utvendig, og siste ombygging skjedde i 1819 da et nytt sakristi ble lagt til nord for skip og kor. Her kunne presten forberede seg og her var skriftestolen sin plass, hvor presten kunne motta menigheten til skrifte.

Mer om stavkirken

 

Presseomtale

Uvdalsrosa serviset

Asjett

Oval lunsj/middagstallerken

 

Dette nettstedet eies og drives av Kirkebygda Produkter  - Telefon 32 74 30 17 - Fax 32 74 32 44 - Mobil 911 99 322
Ansvarlig redaktør:
Anne Berit Nicolaysen  - Grafisk design: Gate design   -   Webmaster: Numedalsnett